Privatlivspolitik

TV Graphics ApS privatlivspolitik

1. Generelt

TV Graphics indsamler og behandler personoplysninger om dig gennem din aftale med os, men også når du kommunikerer med os, benytter vores services, eller anvender vores hjemmeside, tvgraphics.dk

TV Graphics ydelser er rettet mod virksomheder, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvad bruger vi dem til?

2.1.1 Kunder hos TV Graphics

TV Graphics beder om jeres almindelige kontaktoplysninger, når i indgår aftale med os. Det er primært oplysninger som firmanavn, kontaktperson, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, CVR-nummer mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt at levere de services, du har købt af os. Vi registrerer almindelige oplysninger som fx kontraktdato, økonomiske forhold, pengeinstitut mv.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med indgåelsen af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af den aftale, du har indgået med TV Graphics.

2.1.2 Når du anvender vores hjemmeside, eller i øvrigt kommunikerer med TV Graphics

Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, branche, dit samtykke samt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse disse.

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af tvgraphics.dk, når du besøger hjemmesiden. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil, og selv indtaster informationerne, behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail. Det vil typisk være i forbindelse med at du kontakter os via hjemmesiden.

Vi anvender oplysningerne til trafikmåling, sikre mod misbrug, samt til at optimere vores services og indhold.

2.1.3 Når du søger job hos TV Graphics

De oplysninger TV Graphics behandler i forbindelse med en jobansøgning består af de oplysninger, der tilsendes i forbindelse med ansøgningsproceduren eller som TV Graphics indhenter efter forudgående samtykke.

Formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.2.1 Kunder hos TV Graphics

Opbevaring af person/virksomhedsoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med TV Graphics består.

Når du laver en aftale med os i TV Graphics, har vi brug for dine person/virksomhedsoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine person/virksomhedsoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos TV Graphics i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig fx er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.2.2 Når du anvender vores hjemmeside, eller i øvrigt kommunikerer med TV Graphics

Andre personoplysninger slettes, når TV Graphics ikke længere har andre legitime formål eller forpligtelser som grundlag for at fortsætte vores behandling.

2.2.3 Når du søger job hos TV Graphics

Ved jobansøgninger bliver oplysningerne slettet senest 1 år efter afslag – ved ansættelse fortsættes opbevaringen.

2.3 Videregivelse af oplysninger

2.3.1 Kunder hos TV Graphics

Ved din aftale med TV Graphics accepterer du, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante medarbejdere mv.

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med medarbejdere, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder.

2.3.2 Når du anvender vores hjemmeside.

Data om din brug af websitet, hvilket indhold du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives ikke til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt.

2.4 Databehandlere

Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som TV Graphics er dataansvarlig for.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

2.5 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system med begrænset adgang, som kun betjenes af medarbejdere særligt betroet dertil.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som ansat.

2.6 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos TV Graphics ret til at få TV Graphics bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

2.7 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af TV Graphics uden unødig forsinkelse.

2.8 Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

2.9 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af TV Graphics uden unødig forsinkelse, hvis TV Graphics ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, herunder ret til at, behandle dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt TV Graphics i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.10 Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

2.11 Dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@tvgraphics.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

2.12 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”Senest revideret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

2.13 Klagemulighed

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk

 

3. Dataansvarlig

Navn: TV Graphics ApS

Adresse: Kronprinsensgade 1, 1411 København K

CVR/VAT: 31153700 Web: tvgraphics.dk

Kontaktperson: Mike Skovsen

Telefon: +45 2490 7996

Mail: info@tvgraphics.dk

 

4. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos TV Graphics, skal du rette henvendelse til Mike Skovsen på e-mail: info@tvgraphics.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i den gældende lovgivning.

 

Senest revideret: Juni 2020

Næste revision: Senest Juni 2021

EXAMPLES

Superligaen, Danish Football

Statistics and and commentator information system (CIS).

Final 4, EHF Champions League

Statistics, result service and commentator information system (CIS).

Badminton, Danish League

Statistics